top of page
Schermafbeelding%202020-11-19%20om%2020.

GIO started his career in 2000 in the set studio of Theater Antigone (Kortrijk).

Soon after, his talent was noticed and he was given the opportunity to do scenography.

He gradually developed his own style. While in the Theater he tries to give shape to the representation of the story, his art offers the opportunity to express himself.

The theater landscape began to appreciate his ingenious constructions that appealed to the imagination. He then found out that other companies also wanted to collaborate with him.

Gio has built up a nice track record at Koptergietery, Lazarus, Compagnie Cecilia,
Muziektheater Lod, Tutti Fratelli, NtgGent, ....

The next step was abroad.  In 2019 his skill took him to work at the Opera of Geneva and Theater der Jungen Welt in Leipzig. 
In addition to his work in Theater, Gio creates artworks in his own studio in Marke. 
Now and then he shows his own work to an audience.

For example, in 2018 a 27m installation washed up on the beach of Zeebrugge "Karkas".

From time to time Gio even ventures into interior design.

In recent years he has been responsible for the design of various shops which have always been well received by many customers.

GIO begon zijn carrière in 2000 in het decoratelier van Theater Antigone (Kortrijk).

Al snel werd zijn talent opgemerkt en kreeg hij de kans om scenografie te doen.

Gaandeweg ontwikkelde hij een eigen stijl. Het theaterlandschap begon

zijn ingenieuze constructies die tot de verbeelding spreken te appreciëren en

ook andere gezelschappen wilden met hem samenwerken.

Gio bouwde een mooi palmares op bij Koptergietery, Lazarus,

Compagnie Cecilia, Muziektheater Lod, Tutti Fratelli, NtgGent,....

Het buitenland was de volgende stap en in 2019 mocht hij aan de slag

bij de Opera van Genève en Theater der Jungen Welt van  Leipzig.
Naast zijn werk in Theater maakt Gio kunstwerken in zijn eigen atelier in Marke.

Daar waar hij in het Theater de verbeelding van het verhaal tracht vorm te geven,

biedt zijn kunst de mogelijkheid om uitdrukking te geven van zichzelf.

Nu en dan toont hij zijn eigen werk aan een publiek.

Zo spoelde in 2018 een installatie van 27m aan op het strand van Zeebrugge "Karkas".

Af en toe waagt Gio zich zelfs aan interieurvormgeving.

De afgelopen jaren verzorgde hij de inrichting van verschillende winkels.

text by  Annelies Dhooge
photo by Bas Bogaerts-Stad Kortrijk 
bottom of page